Diashow

Gewächshaus im Park von Alton Towers, Staffordshire, 1987

Diashow

Palmenhaus, Bicton Gardens, Devon, 1978

Diashow

Palmenhaus, Bicton Gardens, Devon,1978

Diashow

Palmenhaus, Bicton Gardens, Devon
Innenansicht, 1978

Diashow

Kibble-Palace, Glasgow, 1978

Diashow

Glasgow, Kibble Palace, 1978

Diashow

Kibble-Palace, Glasgow, 1978

Diashow

Palmenhaus, Kew Gardens, London, 1978

Diashow

Palmenhaus Kew Gardens, London, 1978

Diashow

Palmenhaus, Kew Gardens, London, 1985

Diashow

Wintergarten im Park von Schloss Laeken, Belgien, 1978

Diashow
Diashow
Diashow

Dianahaus im Park von Schloss Laeken, Belgien, 1978

Diashow

Palmenhaus, Sefton Park, Liverpool, 1978

Diashow

Gewächshaus, Syon-House, London, 1985